Sonett-Forum

Normale Version: Op de selfde sinn: Doe Thyrsis machteloos den droeven oever-boort
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Op de selfde sinn
Doe Thyrsis machteloos den droeven oever-boort

Al schrickende gevat al schreyend' hadd' becropen,

Daer 't schielick ijs-bedrogh syn wenschen en syn hopen

Syn hert en al verdronck in Phillis herde moort,

En voelde syn gebedt ten Hemel onverhoort,

En voelde synen schat syn eyghen handt ontslopen,

En voelde syn gemoet met tranen overloopen;

Wel, seyd' hy noch voor 't lest (off wanhoop voerde 'twoordt)

Wel myn' gedaelde Son, V sterven wil jck achten

Zoo jck V leven de': Versinckt ghy jn het nat,

Daer zoeck jck oick myn doot maer jn een tranen-badt,

Soo sult ghy dan beschreyt jck schreyende versmachten.

Want zoo doch d'een zoo wel als d'ander sterven doet

Wat can een coude stroom meer als een heete vloet?