Sonett-Forum

Normale Version: Botticelli: Primavera
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Botticelli: Primavera.


In 't weemoedwoud van schemerige olijven

Blinken gestalten, schoon, maar droevig teer:

De zwangre Venus peinst en ziet van veer

Naar der drie Gratiën maagdlijk-ranke lijven.Ach, in die kuische groep gaat Amor drijven

Zijn eersten vlammenpijl, dat die haar leer'

Hoe elk mensch eens der liefde lust begeer'

Schoon hij wel wou dat jeugddroom mocht beklijven.Daar komt de Lente met gebloemte omhangen,

En Zefier poogt zijn schuwe bruid te vangen

Die hem ontsnelt en toelacht van terzij -Maar op het gras waar de eerste bloempjes stralen

Toeft Hermes, met gevleugelde sandalen:

Zoo snel als hij gaat al dees vreugd voorbij.