Sonett-Forum

Normale Version: Madonna met Christuskind, beeld van Michel Angelo
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Madonna met Christuskind, beeld van Michel AngeloHaar slanke vingren sloten zich om 't boek

Dat afgleed langs het fijngeplooid gewaad,

Er is een droefheid in haar fier gelaat

Met hoogen wenkbrauw onder huivend doek.En naar haar knieën sprong haar zoontje, kloek

Van lijfje en klaar van blik hij bij haar staat,

In klaterende beek heeft hij gebaad,

Nu vlijt hij zich als 't kuiken bij de kloek.Zij las 't profetisch woord dat hem voorspelt

Jammren te wreed dan dat zij schreien zou,

Zij ziet star voor zich heen en niet naar hem -Wee! 't vizioen dat haar stom droomen kwelt:

Zijn hoofd bebloed, zijn godsgestalte blauw -

Sloot ze ooit zijn handje in zóó hevigen klem?