Sonett-Forum

Normale Version: Aan Milton
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Aan Milton


Een kathedraal met pijlers van bazalt

Waar nacht en dag de zee in druischt en dreunt,

Melodisch murmelt of beängstend kreunt,

Of zwaar en klaar gelijk de donder schalt,Waar 't zonlicht somber, schoon veelkleurig valt

Op 't zwart gesteente, waar 't gewelf op leunt:

Zuil tegen zuil, half zwevend, half gesteund,

In staatge rij of knoestig saamgebald,Zoodat de gansche onpeilbre grot gelijkt

Een reuzenorgel, waar de zang der zee

Door myriaden pijpen eeuwig ruischt;Zoo is uw lied, dat voor geen tijd bezwijkt,

Milton: een vreemd paleis vol eindloos wee,

Waar de oceaan in steent en galmt en suist.