Sonett-Forum

Normale Version: Rembrandt: De Heilige Familie, ets
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Was niet hun beider teerste droom, het kind te aanschouwen

Dat uit haar reinen schoot zuiverste Liefde schiep?

Betastte hij niet zacht, en voelde hij niet diep

Verscholen leven daar, het lijf der lieve vrouwe?Hoe kon zijn zaligheid zoo plotseling verflauwen?

Wat angst welde in zijn hart, dat eensklaps hij ontliep

Het warm vertrek, waar aan haar boezem 't wichtje sliep

Zacht in haar arm en van haar kleed de wollige vouwen?Zag in haar oogen hij 't geheim, voelde hij 't beven

In haar omstrengling: voor 't uit háár gegroeide leven

Liefde zoo teer, zoo vreemd, als nooit een man verstaat?Hij gluurt door 't raam, wijl winterzonnestralen weven

Een aureool om haar en 't kind, - oogsluitend laat

Hij leunen tegen 't kil kozijn zijn droef gelaat.