Sonett-Forum

Normale Version: De mattenklopper
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
De mattenklopper


Er is een schoonheid in 't armoedigst kleine,

Die zich in stilsten droom slechts openbaart.

Gelijk somtijds een zwerver eenzaam staart

Naar een Moorsch venster, sierlijk rijk van lijnen,

Zoo boeit dit nietig ding betoovrend mijnen

Ontroerden blik: hoe speelsch en toch hoe klaar 't

Riet zich verwindt en tot een steel zich paart:

Geringden palmenstam in blonde schijnen!Was het een kunstnaar die voor 't eerst verzon

Zoo tot een kroon, een arabesk, te spreiden

Lichte en veerkrachtge stengels, guld in zon?

Of is elk ding dat zorgvol en bescheiden

De mensch goed voor zijn doel vervaardgen kon,

Schoon geen 't vermoedt, Schoonheid voor alle tijden?