Sonett-Forum

Normale Version: Groot, P. de: Op de vermaarde Dichten van den Kunst- en Geestrijcke Jan Vos
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
P. de Groot
fl.: 1662


Op de vermaarde Dichten van den Kunst- en Geestrijcke Jan VosDe Dichters sijn al lang in hoogh verschil geweest,

(En noch en geeft het d'een, noch d'ander niet verloren,)

Of oock een Dichter best gemaeckt wierd of geboren,

En of de leer in hem meer vruchts deed' of de geest.'t Is seeker dat veeltijts hier 't een daer 't ander meest

Heeft uytgemunt, en plaets heeft nae sijn kracht gekoren.

Maer niemant heeft het lot so veel gelucks beschoren

Dat hy so wel op d'een schoeyde als op d'andre leest.Jan Vos alleen, soo 't schijnt, is dese strijdt ontwassen,

Hy dicht met lijf en ziel, en weet het so te passen

Dat hy hier met het hooft en daer dicht met de hand:Dat hy genot en eer kan vegen by malkander,

En leven dus by 't een, en voor altijd in 't ander.

Dit sijn de vruchten van den arbeid en 't verstand.