Sonett-Forum

Normale Version: ? - (1658): Op-weckingh aan de Amstels Nimpjes Van het Y.
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Op-weckingh aan de Amstels Nimpjes Van het Y.
OP Jufferlijck geslacht op Amstels loddre reyen.

Ontschuyft u nacht gordijn, en siet hoe Febus toyt

De werelt door zijn komst als ofse was bestroyt

Met diamant op gout, soo doet Aurora spreijen

De Stralen van Sons glimp, komt wilt my flux geleijen.

Maer siert eerst uwe leên met 't aerdigste habyt

Dat ghy verzieren kent door wrocht met gout op sijt.

Omstrickt met silver lint door mengelt met verscheijen

Koleure schoon van glaus, als oock u golvent hayr

Met ongemeen geswier gestrengelt aen malkaer!

Nu Sijt ghy wel geschickt komt laat ons nu gaen horen,

Na famaas hel geluyt, Ey siet met wat geswiers,

Dat zy de lof verbryt van Catharien Questiers

Mits 't is de blye dagh waer in zy is gebooren.