Sonett-Forum

Normale Version: ? - (1647): DE gaven die volmaakt besitten uwe leên
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
DE gaven die volmaakt besitten uwe leên

Zijn gadeloos, en onuytsprekelik van waerden

U oogen, trots de Son beschitteren de aerde,

En brengen ons den dagh als Delos God beneên.U lippen als korael, den dageraet beschamen:

Ja doen Auroor van schaemt, verbleeken van gewaet,

Gy tart de Schuym-Godin in schoonheyt, uyt 't gelaet

Uw's Godtheyt, wy den dagh voor vast en seker ramen.U juyst gevormde leên, en tooversieke lach,

Souden een Timons hart dat noyt liefd' kon noch sagh

Door-grieve, wen hy quam u schoone Maegd belonken.Laet u verwond'ren niet mijn waerde Afgodin,

Dat ik voel gequetst, ontsteken in u Min,

Ja soo, dat ik van Min ben dartel en brood-dronken.