Sonett-Forum

Normale Version: Bray, Salomon de: Sonnet, Op de Amstelsche Ghebouwen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Salomon de Bray
1597 - 1664 Niederlande


Sonnet, Op de Amstelsche Ghebouwen.GHY die begeerigh zijt om levendigh t'aenschouwen

't Cieraet van Amsterdam, gebouwt op 't Schip-rijck Y:

Dit Boeck vertoont u meest haer deftige Gebouwen,

Siet wat de Keyser kon uytrechten met de Ry.'tGeen eertijds was een Baeck, van arme Visschers zielen:

Rees als een Phoenix op, uyt zijn geringe As,

En bouwt Palleysen nu, door 't geen haer vlotte kielen

Toe voeren van het endt, van 't grondeloos Moras.Soo kan een kleene staet, door eendracht sich vermeeren:

Soo kan een arm gehucht tot soo een Stadt verkeeren,

VVanneer Gods segen stiert des vromen Raeds beleydt:Schoon dat de felle Mars woedt onder de geburen,

Et met zjjn donder-Schut breeckt Toorenen en muren,

VVijl d'een hand voert het swaert, d'aar nieuwe wallen leydt.