Sonett-Forum

Normale Version: Bray, Salomon de: Lof-sonnet, Op de Doodt van Mr. Hendrick de Keyser
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Salomon de Bray
1597 - 1664 Niederlande


Lof-sonnet,
Op de Doodt van Mr. Hendrick de KeyserGEbouvven sprakeloos, die Amsterdam verciert

En schijnt als vvonderen in't oogh der Vreemdelingen:

Ghy toont dat Keysers breyn is vvaerdigh gelauriert,

Meer als mijn Sangh-Goddin, met haer gedicht kan singen,

Nochtans dat Atropos niet meene dat zijn Lof

(Door 't korten van haer draet,) de Aerd heeft ingesvvolgen,

Soo langh Prins Wilhelms Tomb bevvaert is voor het stof,

So sal de Faem sijn Lof met haer Trompette volgen,

Sijn handen rusten vvel, het lijf is afgheleeft:

En d'aerde 't edel Breyn tot spijs genooten heeft.

Gelijckse deed' van hem die d'lliades dichte,

Doch nimmer sy de eer der Konstenaren erst,

Die opvvaeckt meer en meer, hoevvel het Lichaem sterft,

En toont dan opentlijck de vvaerheyd eerst in 't lichte.