Sonett-Forum

Normale Version: G. G.: MIdts eyghen vvaen sich selfs vaeck toeft door schyn van reden
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
G. G.
fl. 1624MIdts eyghen vvaen sich selfs vaeck toeft door schyn van reden,

En veele Menschen sien, jae haken vroegh en laet

Nae ’t gheen, waer in hun rust en luste streckt tot baet

Daer door sy vanden weck en buyten ’t spoor gantsch treden,

Hier om uyt ’sLevens Ionst ghevraeght wort en ghebeden

T’antwoorden recht tot sticht met rijcke Re’ens beraet

Waer door den Mensch gheniet, en waer in dat bestaet

De meeste Rust, en Lust, te leven steets in vreden,

’T wert hier so deft verhaelt, ’t wert hier so deft gheseydt,

Doorsoeckt, doorleest, doorgront, hoe’t bondigh is beleydt,

Met antwoordt, waer door Rust en Lust meest is te vinden,

Dus Lesers leest, u wert te recht ghewesen aen

Te letten met opmerck den claeren wech te gaen,

Tracht die te volghen steets, slacht niet de siende blinden