Sonett-Forum

Normale Version: Colevelt, J.I.: ROem-Rijck Batavia, bralt uyt tot lofs vermeeren
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
J.I. ColeveltROem-Rijck Batavia, bralt uyt tot lofs vermeeren

Door een beruchte galmt, ’t gheen onlangs is gheschiet,

Ziet hoe de vlugghe Tyd’ de Lust en Rusts gheniet

Bondich heeft afghebeeld’ door minnelijck begheeren.Aenmerckt (doch wel te recht) hoe stichtich men comt leeren

Op zoete thoon en maet, ’t gheen ghy voor ooghen siet,

Waeromme men veracht de Reen-vrouvvs trou gebiet

Comen met waer bewijs, haer achterclap beweeren.Mercuri snel ghevlerckt als Bode van Iupijn

Daelden tot Amsteldam, wilden meed’ vrolijck zijn,

Beroepen deed’ by een Const-Minnaers uyt veel vvijcken,Nae Broederlijcke plicht, Beminnen vvaerheyts-lijn,

Dus leest, verstaet, en tracht niet na vermomde schijn,

Maer wilt uyt ’s Levens jonst dit vverck met ernst door-kijcken.