Sonett-Forum

Normale Version: Cicilia aen den jaghtsuchtigen Silvius, vers uyt de modder gehaelt
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Een mogelijk concrete aanleiding voor dit sonnet is niet bekend; evenmin kan worden vastgesteld wie met de personages Cicilia en Silvius worden bedoeld.Cicilia aen den jaghtsuchtigen Silvius, vers uyt de modder gehaelt


Ghy koelen herders soon van 't sangerige choor,

Hoe komt gy soo verhit op jachtigh haese loopen,

Op wonden, moorden, en onnosel vel te stroopen,

Ghy kont hier volgen naeuw, en by my gingt ghy voor.

Eer netter tijt-verdrijf van looplust was uw spoor,

Als ghy mijn hoeder waert om wisse maet te noopen;

Daer ick uw weder in sal spooren, derf ick hoopen,

Ick, die u tot de staet van Opper-priester koor:

Verruylt gy nu het ampt om sulcke slechte leuren,

En laet sijn stemmigheydt van 't wilde wilt verscheuren,

Bejaeght, in plaets van jaght, niet als een slobrich lijf

Verwisselt met u kleedt dees slobberige sinnen;

En wilt sulck wilt niet meer, maer tammer seden minnen

Van godlijck zang-gesught, dat eeuwigh tijdt-verdrijf.