Sonett-Forum

Normale Version: Aen me Juffrou Trajectina Ogle
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Voor het album amicorum van haar vriendin Trajectina Johanna Ogle schreef Tesselschade Roemers het volgende sonnet. De overgeleverde versie is blijkens vers 3 nog onaf.


Aen me Juffrou Trajectina OgleWat in de lotery Des luckx zyn oorspronck nam

Is u lucksalicheyt Door lot te beurt gevallen

Beneven 't vaeder huys omheynt met strydbre/vaste wallen

Van koene daeden by een Adel sonder schram

Wat van u schoonheyt is en van u deughden vlam

En wysheyt op zyn tyt te boerten en te mallen

En kan myn noertse tong syn onkunt niet kallen

Wat vroommicheyt belanght dat is u rechte stam

Hoe zeldsaem is deez deught by soo veel schildqartieren

Die met een stasy ry 't rechtschapen waepen cieren

Van Niet te roemen en dit is het eedel slot

Dat den phoet weet met zyn veer te raecken

En met die zeldtsaemheyt een yder vroet sal maecken

Van al deez watjes is dit Niet het hoghste lott.