Sonett-Forum

Normale Version: Ghelijck als Onder't Juck van sinne slavernijen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
In 1634 stierf Allert Crombalgh, de echtgenoot van de dichter. Het sonnet is twee jaar daarna naar aanleiding van Hemelvaartsdag gedicht.Ghelijck als Onder't Juck van sinne slavernijen

Doch ongheoorloft aenghenoemen Eyghen Last,

Hetgheen niet wel een blij Hoop Heemelhertie past

'Twelck van onhoulyck goet Qualyck is te vryen,

'tIs onRecht seij de Geest gheruste vreucht te myen,

Maer 't Lichaem Riep O Neen, en doopten d'Overlast

Met Naem van suchte-Plicht tot het in Traenen Plast

Soo Most de vlughe Geest van 't Logghe Lichaem Lijen.

Vandagh een stercker Geest dat van syn Aerde Licht

En overReed' het dus, en Eysten ander Plicht

Alst 't vruchteloose wrangh van Alherts smack verJaeren,

Dees deed' dat ick de Sucht weerstribbich van my stiet

Gheluckich was hy diese teenemael verliet

En op soo Heijlgh'n dach mocht Salich HEEMELVAEREN