Sonett-Forum

Normale Version: ? - (1617): KOrts doen de Maen stont, met Argi ront omtoghen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
KOrts doen de Maen stont, met Argi ront omtoghen,

En dat de stille Nacht, haer slaep-kruyt saeyde neer,

Bevingh' my een Droom, my docht na myn begheer

Dat ick myn Lief betracht, vont neffens my ghedooghen,

Ic kuste, streeld' end' smeect, haer Lipkens, Borstkens, Ooghen.

Maer smorghens vond' ic my, van troost beroovet seer:

'tSlaeplaken in den Mont, haer Armkens lieflijck teer,

In een Bedtstoc verkeert, mijn vreucht met droom bedrooghen.

Verrader schelmsen Droom: vvaerom vliet ghy zoo ras?

Lust u den spot met my, zoo verlenght dynen pas,

En blijft my langher by, met een gheneucht volkomen.

Bedriegher krijgh ic niet dan uvven spot end' lach,

Van haer schoonheyts Roos, zoo gheeft my dat ic mach

Dryduysent Iaer zoo soet, sonder ontvvaken droomen.