Sonett-Forum

Normale Version: ? - (1617): HEt heeft een groot aensien te mercken in het Wout
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
HEt heeft een groot aensien te mercken in het Wout

Zoo veel Heeren te Peert volghen de Wilde Dieren,

Zoo veel Honden te gaer halsen, beelen en tieren,

En draven door het Veldt, menich VVey-man stout:

Maer 'theeft veel arbeyts in, de moeyt is menichfout,

'tIs oock gheen tijt verdrijf, voor Venus Camerieren,

Die soecken het ghemack, in't Wey-spel te hantieren,

De vreuchd' die ruste baert, end' 'tVleesch niet en verkout.

Sulcx doch 'tvanghen is met den Huyben in't groene,

Als hy gheduerich staet, sonder te vallen,, siet

Van de Recke, zoo langh men syner heeft van doene:

VVant als hy niet en staet, deucht hy met allen,, niet,

'tVoghelen neemt een eynd': daerom de VVey-man koene

Die een goed, Huyben heeft, vanghet t'allen saysoene.