Sonett-Forum

Normale Version: ? - (1617): HOort toe ghy Ionghe Heldt, die onder Venus Vanen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
HOort toe ghy Ionghe Heldt, die onder Venus Vanen

Zoo gheluckich leeft, datter u al naer lust

In het minnen toe lacht, dat ghy u lyden blust

By d'Alderliefste alleen, door een lieflijck vermanen;

Dat ghy sonder ghetuych meucht treden uwer banen,

Arm aen Arm met u Dier, dat ghy soo dickmael kust,

Alst u Herte ghelieft, en dat ghy heel gherust

Swemt in den Vloet der vreuchd' boven all' u Companen:

Ghedenct altijt der Eer' in alles wat ghy doet,

Syt gheschict en beleeft in de daet, en 'tghemoet,

Laet oock u Tonghe niet spreken woorden ter schanden:

Want hoe vvel dat ghy denckt dat ghy alleene zijt,

Nochtans loeren op u te gaer haet, ende nijt,

Die mochten uvven naem quetsen, door alle Landen.