Sonett-Forum

Normale Version: ? - (1617): OCh hoe bly en verwent, syn Venus Ghasten
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
OCh hoe bly en verwent, syn Venus Ghasten,

Als elc hem siet ghepaert, met syn soete Boel,

Hen dunct sy hebben 't vvit, net ghetreft in den Doel,

Als sy aen't kussen syn, end' aen't Mammekens tasten.

De Munnick vvas noyt zoo vro, als na den droeven Vasten,

Hy ghinck om 'tEyerloon, noch Svvijn, in vuylen poel,

Als dese Kussers syn, die door dit sacht ghevoel

Der Lipkens root gheverft, hier door meenen t'ontlasten.

Maer t'is al ydelheyt, alsmen te recht besiet,

Al hebben sy ghekust, s'en hebben anders niet

Dan ydel ghenuecht, die den Gheest meer doet blaken,

Daer by komt noch den Ghec, diese brenght int verdriet,

En klapt int openbaer, hare verholen saken,

Ist niet een suyver vreucht, om zoo seer na te haken?