Sonett-Forum

Normale Version: ? - (1617): ICk sie u fier ghelaet, u wel-ghevoechde Leden
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
ICk sie u fier ghelaet, u wel-ghevoechde Leden,

V Lipkens als Corael, u blancke Kaecxkens net,

Die met een ronden bloos, int midden zijn beset,

V hupschen braeuwen tret, en u beminde zeden,

Dit schijnt te zijn den loon, van 'tgheen ic heb gheleden,

Daer myn ellendich Oogh, mach sien noch altemael

V Lipkens, Zeed' en ghelaet, en u Kaecxkens en u tret

Dat plach te syn het hooft, van alle mijn Ghebeden.

Dit laes, dit is my weer een over groote pijn,

Dat beyd' myn Ooghen my, al veel te vveynich zijn

Om op het minste Lidt, te deghen vvel te letten.

Dies sorch ic, dat ic noyt te recht aenschouvven zal

Ghelijc en overhoop, u schoonheyt heel en al,

Al kost ic al myn Lijf, met Ooghen heel besetten.