Sonett-Forum

Normale Version: Telle, Reinier: K Misprijs niet dat men sich begeeft om vreemde talen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Reinier Telle

Klinck-dicht.

K Misprijs niet dat men sich begeeft om vreemde talen

Te leeren van jonx op met onverdroten pijn:

Maar houw ook so veel niet van Griex, Hebreeus, Latijn,

Dat ick juyst binnen haar al veel te nauwe palen

Den onbepaalden geest, die vryelijck wil dwalen

Door hemel, aarde, zee, en niet gebonden zyn,

Bepercken willen soud', o neen dat heeft geen schijn.

Hij kent den duytschen klerck so wel als alle* Walen.

De Brede roed daar met hy ander landen meet,

Hy oock in't onse niet te bruycken en vergeet.

Waar van getuygen zijn de rymen wel besneden

Van Brero, die maar duytsch, of niet veel anders kan,

En nochtans niet en wijckt voor menich taal-rijck man,

In vinding, oordeel, stijl, leer-lieflijckheyt van reden