Sonett-Forum

Normale Version: Verbiest, B.: Sonnet Op G.A. Brederoos Griane
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
B. Verbiest


Sonnet Op G.A. Brederoos Griane.Het kan verkeeren blijft hier tweesins steets ghedachtich;

Het kan verkeeren met dit tijdelijck gheluck,

De een die komt in d'Eer na d'armoed smaet en druc;

En d'ander wert veracht, al was hy trots en prachtich.

Gods Voorschick is alleen verwandeloos en krachtich,

Sijn Wille is, en blijft een onbeschreven Wet.

Maer Bred'ro heeft alleen dees' korte spreuck gheset

Ten aensien van de Mensch, die over 'taertsch is klachtich.

De Schepter, Purpur, Croon, Gebiedt, en Heerschappy,

Wendt 'tvoeteloos geluck tot een Remicklus vry,

Maer hoe 't hem wedervaert leest in dees Rymerye.

Tarisius die vervalt, 'tluck heft Florendus op,

Dit schrijft Adriani Zoon, die op den dubbeltop

Pegasi drenckt en laeft sijn duytsche Poëzye.