Sonett-Forum

Normale Version: Claesz, Iacob: tot den Const-rijcken Mr. Carel van Mander,
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Iacob Claesz


tot den Const-rijcken Mr. Carel van Mander,


Wat hoeftmen prijsen dy, die sick doch ghenoech prijst,

O Mander! door't betoogh van dijn prijslijcke wercken:

Nochtans dewyl prijs prijs toecomt in alle percken,

Soo moetmen prijsen dy, die sich prijs waerdt bewijst.

T'is dijn lustlijcke lust, daer door lust in ons rijst

Te prijsen dijnen lust, die lust in ons comt stercken,

Om dijnen lust met lust eens lustelijck t'Aenmercken:

En die te prijsen dan, t'spijt Momus die't begrijst.

Wie soud' niet prijsen doch dijn lust niet om volprijsen,

Dijn lust die ander prijst, ander gaet onderwijsen,

En als een Leyd-steer stiert tot kennis en verstandt.

Dijn hert, dijn sin, dijn mondt, dijn handen, en dijn ooghen

Const-saeyend' eysschen prijs; als ons dit Boeck can tooghen,

En oock wel is bekent in menigh Stadt en Landt.