Sonett-Forum

Normale Version: Genesen van doofheit; tot God
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Genesen van doofheit; tot God.

Mijn misdaed, van 't getal der gene die Dy haeten,
Was op, onwaerdigh, my, van 't salige getal
Der hoorers van Dijns woords heilsamige 1) geschal,
Was op, welwaerdigh, my van Dijn' hand uytgelaeten,
En sloegh my over 't hook', en wilde niet verlaten ,
S' en 2) schonde my mijn een, mijn eenigh oor 3) en al.
Dijn goedertierenheit schoot tusschen 't ongeval,
En stilde met een set de weeen die my aten,
En heelde my 't gehoor. Wat heb ick nu te seggen ?
Mijn ongeluck en Neil by Malchus' lot te leggen?
0 neen, de wonde was ver min geneselijck,
De straffe bet 4) verdient, de weldaed ongelijck ;
Ick was, als Malchus was, de Malchus die het lede,
Maer, ick moordadige, de Malchus die 't my dede.