Sonett-Forum

Normale Version: Sondagh
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Sondagh.

Is 't Sabbathdagh, mijn ziel! of Sondagh? geen van tweên,
De Sabbath is voorby met sijne dienstbaerheden,
En de son, die ick sie, scheen gisteren als heden ;
Alaer, die ick niet en sie en schijnt niet soo se scheen.
Son, die ick niet en sie als door mijn sonden been,
Soon Gods! die desen dagh bet aerdtrijck weer betreedden,
Fier als een Bruydegom ter loopbaen ingereden,
'k Sie Sondagh sonder eind door Dijne wonden been.
't Zy dan oock Sondagh nu, men magh 't Gods Soondag noe-
Ja, en Gods Soendagh toe. Maer, laet ick ons verdoemen, (men,
Waer ick van dryen gae, ick wind ons in de schuld.
God Son, God Soon, God Soen, hoe langh duert Dijn geduld ?
Hoe lange lijdt Ghy, Heer! Dijn Soondagh, Soendagh, Sondagh,
Ondanckbaerlick verspilt, verspeelt, verspelt in Sonddagh ?