Sonett-Forum

Normale Version: Kersmis
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Kersmis.

Al is de herbergh vol, al light Gods Soon in 't boy,
Mijn ziele magh er in, en wilt er by vernaehten.
Kom, vleeschelicke mensch I de vleeschige gedachten
Zijn heden van verdienst ; daer schreit wat in dit stroy,
Dat voor ons schreyen wil ; daer al bet ydel moy
Van Koninginnen kraem voor stroy is by to achten.
Daer light in dese krib, dat ons geloovigh wachtenp
Voltijdelick vervull' en al ons Teed verstroy'.
God light er in ons vleeseh ; God, vaderioos op aerde,
God, moederloos by God; het medescheppend Word;
God, Fader van de Maeghd, die Hem ontfingIL en baerde,
En nu to voete light. Ilier light ....en gaet niet voort,
Mijn ziele! maeckt een eind van d' ongerijmde rijmen ;
Ons beste seggen waer ootmoedelick beswiimen.