Sonett-Forum

Normale Version: Hemelvaert
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
CONSTANTIJN HUYGENS


Hemelvaert.

0, wagen Israels met uwe ruyterknechten !
Waer voert ghy onsen Vorst ? o, aller swacken troost,
Zijt ghy soo toeveriaet der genen die ghy koost?
Blijft ghy hun soo to hulp ? verlaet ghy haer in 't vechten,
Voorvechter van Dien volck ? werpt ghy se tot gerechten
Den dwingelanden toe, gesoden en geroost,
Haer spieren uytgetanght, haer ad'ren uytgeoost,
Haer zenuwen gesnerpt op roosteren en trechten ?
0, Duyve! siet om leegh 1); vlieght onse herten toe,
En rucktse voor Dijn aes 2) uyt dese sterflickheden ;
En deelt de wereld ibis, en laet haer Diets beneden,
Dan daer de leste pier sun lusten in voldoe.
0, die van nu af aen in 't endeloose bly zijt,
Weest hier, en voert ons soo, van nu af aen, dacr Ghy zijt !