Sonett-Forum

Normale Version: Pinxteren
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Pinxteren.

Soo overdadigh is des Heeren milde hand:
Sijn sprekers hadden hem 't welspreken sien beloven
door 's Werelds machtige, noel' stort Ily haer van boven
Elck sun ontsteken tough en tael voor yeder land.
Waer toe het overschot van gaven allerhand?
Ily had de Hemelen Sijn almacht leeren !oven,
De dagh, de stomme nacht verkondight bet den dooven,
En al Sijn maecksel spreeckt; maer Bonder grond en strand
Zijn Sijne wonderen, geliick Sijn vriendlickheden.
Heer! deelt Ghy tongen orn 9 siet noel) eens naer beneden,
En deelt'er my een' toe, die Dy in my bevall',
Die niet en stamer', daer de boose sullen boven,
Die naer den doem verlang van dood en eewigh leven,
En onbekommert zy, wat sy daer seggen sal.