Sonett-Forum

Normale Version: COSTIUS, J.: Klinckert op de vermeerderde Korenbloemen van CONSTANTIJN HUYGENS
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
J. COSTIUS

Klinckert op de vermeerderde Korenbloemen
VAN DEN HEERE
CONSTANTIJN HUYGENS,
RIDDER, HEERE VAN ZUYLICHEM, ENZ.

Men sprecck' my niet van Lely off van Roos,
Van Violet off lieffehjcker geuren ,
Van purperbruyn off andre Tulps-coleuren,
Die d' allersnaghste upyck-bloemist verkoos;
Men spreeck' my niet van 't blanck en van 't gebloos
Van Hyacinth, Narciss' off and're keuren,
Die Proserpijn' op Henna mochten beuren,
Want al die bloemcieraedjen sip to broos.
Maer soo men my met bloemen wit vermaecken,
Men gees,' mijn ooge bioemen vol van saecken,
En saecken vol van bloem, als Constantijn,
Wiens onweêrgadelijcke Korenbloemen
Ick boven d' alter edelste sal roemen
Om dat het duerb're wijsheyts bloemen sijn.