Sonett-Forum

Normale Version: Vondel, Joost v. d.: Dirck Pietersz. aen allen deughd en kunst-lievenden
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Dirck Pietersz.
aen allen deughd en kunst-lievenden.

SonnetLiefhebbers comt vry aen, voor yeder een staet open
Den Gulden Winckel hier: comt en beziet vry, off
Veel liever koopt my uyt: ick heb hier nieuwe stoff
Om voeden uwen geest, voorby en wilt niet loopen.

Voor een gheringhe munt wilt eenen Winckel koopen
Van alderhande waer, oft eenen schoonen Hof
Van alderley ghebloemt, waer wt ghy mooght met lof
U vlechten eenen krants, pluckt bloemkens hier met hoopen.

Oft zoo't u niet en lust, wort Byekens, en met vlyt
Vyt dit gheschildert dal zoet honichzeem confyt,
Hymettus staet hier schoon ghebloeyt als eenen ruycker.

Hier is des Deughds Trezoor, indien ghy zijt belust,
Leergierighe komt hier, en uwen hongher blust,
De Deughd bereyckt de kroon, zy eyndicht al in suycker.


Deughd bereyckt de kroon.