Sonett-Forum

Normale Version: Werelt
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Werelt

De werelt is vervult met droefenis en clagen,
Vol snode lastering' en vol onwaerdicheyt,
Vol wyle ogen-lust, en vol lichtvaerdicheyt,
Vol onverdienden haet en dodelijcke lagen,

De werelt is vergift met wroegen ende knagen,
Vol stege wrevelmoet en vol hovaerdicheyt,
Vol ongebonden sucht en vol quaet-aerdicheyt,
Vol sonden opgehoopt, vol opgehoopte plagen.

O herten die noch sijt van hare stricken vry
Vliet verre van dees trouw- en liefde-lose pry.
Al isse noch soo schoon vercieret en bepeirelt.

Vraecht niet, hoe can het sijn dat sij soo goddeloos,
Soo eer-vergeten zy en overgeven boos?
Eylaes! het is om dat de werelt is de werelt.