Sonett-Forum

Normale Version: Verraet
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Verraet

Als Christus met sijn jongeren te gader
Geseten was in d'alderlaetste nacht,
Hier is de uyr, sprack hy, so lang' gewacht
Dat door de doot ick trede totten Vader.

Geen hertenleet, o vrienden, comt my nader
Als dat den man die my te volgen placht
Om t'aertsche goet het eeuwige veracht,
En wort aen my een schandelijck verrader.

Iscarioth u boosheyt ick wel weet.
Neemt noch van my dien minnelijcken beet,
En scheyt daermee terstont van dese elven.

Des menschen Soon sich geerne overgeeft;
Maer t'waer u goet en haddy noyt geleeft.
Ghy wint het gelt, en ghy verliest u selven.