Sonett-Forum

Normale Version: Maria by 't cruyce
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Maria by 't cruyce

Gelijck de witte swaen aen Strymonis fonteyne
Bevindende haer jong' verhangen in een strick
Vergeet haer soeten sang' en in een ogenblic
De vleugelen na-sleept en wandelet alleyne.

Soo sach de cuysche maecht met droefheyt ongemeyne
Haer Sone aen het cruys gehechtet wredelick,
Nu buygende het hooft en by den lesten snick,
Wtgietende zijn bloet om ons te maken reyne.

Een heete tranen-vloet haer wt de ogen sprang
Een wtgetogen sweert door hare siele drang
Aenschouwende haer vrucht, aenschouwende de scharen.

Het crachtige geloof weerhieltse in dien noot
Dat zy niet met haer kint en smakede de doot:
Noch leetse meer als oyt de grootste martelaren.