Sonett-Forum

Normale Version: Maria
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Maria

Gesegent is de maecht de croon van alle maechden,
Den tempel van Gods Soon en wesentlijcke cracht,
Den schonen dageraet waer door ons nu toe-lacht
De Sonne daer soo dick de Vaderen na vraechden.

Geluckich, meer als die die oyt den Heer behaechden,
De suster van haer kint, de dochter van haer dracht,
De bruyt van diese self ter werelt heeft gebracht
In wiens ontfanckenis beyd' aerd' en hemel waechden.

Wel salich sijn voorwaer haer ongeraeckte borsten
Waer na de bronne self des levens plach te dorsten:
Wel salich is den schoot daer in hy heeft gerust:

Maer salich boven al sijn sulcke die haer leven
(Gelijck Maria dee) tot zijnen dienst begeven
En hebben in sijn woort haer hertelijcke lust.