Sonett-Forum

Normale Version: Maestricht verovert
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Maestricht verovert

Geluckich, soo ghy u geluck ten rechten kende,
Inwooners van het schoon en lustige Maestricht!
Van het Maraens gespuys bevindy u verlicht,
Dat voor veel jaren u soo wredelijcken schende.
De Heer, barmhertichlijck aensiende u ellende,
Keert tot u in genae zijn vaderlijck gesicht
En van sijn reyne leer doet glinsteren het licht
Op dat hy uwen voet tot zijne paden wende.
Ghy hebt voor den tyran en d'afgoden gestre'en,
Ghy hebt ons leet gedaen, en selve veel gele'en.
Nu leerdy doort verlies het beste te verkiesen.
Gelijck, als door den storm beschadicht is een schip,
De menschen altemet haer redden op een clip
Alwaerse lijf en goet gedachten te verliesen.