Sonett-Forum

Normale Version: David
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
David

K'en weet niet of u luyt, o Orpheu, conde rueren
T'vernuftelose vee en t'ore-lose wout,
K'geloof niet dat u harp, Amphion, steen en hout
Dee rollen na het snoer van Thebes eerste mueren:

Ick twijfel of u spel, Arion, conde stueren
Den gladden tuymelaer door t'wemelende sout.
Wie weet oock seker of de hemels seven-vout
Met deunende geschal haer lichten omme-vueren?

Dit weet' ick, dat den clanck, o David, uwer psalmen,
Gods donderende hant heeft menichmael doen calmen,
Verwinnende diet al heeft onder sijn gebot.

Is yemant soo verwaent dat hy u tonen laket,
Ick seg (dewijl hem Gods vermaken niet en smaket)
Dat hy niet wijs en is, of wijser is als God.