Sonett-Forum

Normale Version: De Claechlieden Ieremiae - voorreden aende vervolgde Christenen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
De Claechlieden Ieremiae -
voorreden aende vervolgde Christenen


Ghy die geslagen wort van Babels roode handen
Gelovich Taborijt, beroemde Voltolijn,
Stantvastich Aquitaen, getrouwe Palatijn,
Ah! plotselijck ontset van luyden en van landen:

Ghy die wat lager daelt tot onse vochte stranden
Betemmer vande Roer, aen-Clever vanden Rijn.
Van coren en van volck wel-eer het magazijn,
Nu jammerlijck verwoest met snijden ende branden:

Eylaes! het is om u, het is om uwen druck
Dat in mijn versen valt so menich droeve snuck,
En pijnelijcken traen. en troosteloose clachte.

Bekeert u, 't is noch tijt. oock ghy mijn Vader-lant
Bekeert u, so ghy wilt ontgacn gelijcken stantl,
En spiegelt u aen haer, so spiegelt ghy u sachte).