Sonett-Forum

Normale Version: Camerling Candaces
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Camerling Candaces

Wie ist die seggen dorf dat moeyte sy verloren
Te wasschen in het badt een naecten moriaen?
Hier siedy eenen moor diep in het water staen,
Hier siedy hem vernieut als waer hy nieu-geboren.

De Heere, die hem had van aenbegin vercoren,
Heeft so genadichlijck gesegent sijne pae'n
Dat hy gecomen is op 'slevens rechte baen,
De eerst-gemaeyde vrucht vande bekeerde moren.

Hy las de oude schrift dewelck hy niet verstont,
Hy hoorde Christi leer wt des Philippi mont,
En, latende in yl stil-houden sijne wielen,

Ontfinck van hem den doop met een gelovich hert,
Sijn wterlijcke huyt bleef wel gelijcke swert
Maer witter als de sneeu wiert hy acn sijner sielen.