Sonett-Forum

Normale Version: Avond-mael
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Avond-mael

O spijse die ons uyt den hemel is gegeven!
O dranck die eens gesmaeckt den smaeck vermeeren doet!
O spijse die ons tot int ander leven voedt;
O dranck die crachtelijck de doden geeft het leven!

O spijse die ons niet laet aende aerde cleven
Maer proeven dat de Heer is liefelijck en soet;
O milden hemels-dou, veel beter als de vloet
Die wt den harden steen was eenmael opgedreven!

O Manna, af gedaelt van Godes hoge hant!
O soeten druyven-tros wt het beloofde lant
Vervult mijn hert en mont met uwen lof en prijse

Climt opwaerts, o mijn siel, dit sichtbare verlaet,
T'is uwen bruydegom die u alleen versaet
Wiens bloet is waerlijck dranck, wiens vleys is waerlijck spijse.