Sonett-Forum

Normale Version: Wat burgherlijcke twist en lust om heerschappyen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Wat burgherlijcke twist en lust om heerschappyen
Of inderlijcke nydt en Grootscheyt van ghemoedt
Vermach in s'Princen breyn, of inder Heeren bloedt,
Leest dit in 't leven der Roomeinsche Swagheryen:

Wat Burger-oorloghen wat slachten en wat stryen,
Wat buur en broeder-moort, wat plundering verwoedt,
Wat dullen yver tot syn even-naastens goedt
Italien heeft gheleen sal dit Boeck belyen.

Lucanus schreef het eerst in suyverlyck Latijn
En myn Heer Storm daar na, met onverdroten pyn
In Neder-duytsche taal, tot nut der Batavieren,

Waar van ick nimmermeer ondanckbaar en sal zyn
Van wegen 't vaderlandt. Neerlanders komt met myn
Syn ouwt versilvert hooft met groene Lauren cieren.