Sonett-Forum

Normale Version: Vianen, Jan v.: De Liefde aan de Juffers
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Ik die door myne Toorts de Waereld kan onsteeken,
En die den Sterveling, na 'tVoorbeeld van de Gôon,
Regeer; dat ik na wens doe Volgen myn Gebôon,
't Geen onder 't Waater en op de Aarden is gebleeken.
Daar zyt gv de oorzaak van; dit zult geen tegenspreeken,
O Schoone! door de kracht van u aan bidlyk Schoon,
Verkreegt gy dit, 'tWelk ik u opentlyk betoon,
Het welk te tyd, die t'al verbreekt, niet kan verbreeken.
Daarom is't dat ik een Rechtvaerdig vonnis vel,
En tot Waarachtig blyk aan Uwe Voeten stel,
Dit Taafreel van myne Eer, 'tgeen wil te kennen geven.
Aen al de Waereld, dat de Min Verwinnaar van,
't Heel al, bekend maakt, en u dit heeft toegeschreven,
Tot blyk dat gy verwint die 't al verwinnen kan.