Sonett-Forum

Normale Version: Vaak d'onghestade Maan haar glinst'ren doet veraarden
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Vaak d'onghestade Maan haar glinst'ren doet veraarden
Wanneer sy helder rijst, en duyster weder duyckt.
Gelijck in Rijcke pronck de bloeme staat ontluyckt,
Die door een schraale wint wert haast gevelt ter aarden;
5Alst drijvende ghebou beroert met sneller vaarden,
Wert in de gront gevlot, en vande Zee behuyckt,
Dan uyt het bracke nat weer inde Locht opstuyckt;
Mits 'tweerslaan van 'tghebaar dat nimmermeer bedaarden:
Soo oock 'tblint Avontuur nu blijd', dan weder droevich,
10Vervliecht te wispeltuur, en niemant is vertoevich;
Nu in ons schalen Gal, weer sapen Honich doet.
Den eenen van een Prins in armoed' wert verschoven,
En d'ander wederom bekroont in 'sKoningx hoven:
Fortuyn blijft nimmermeer op eenderleye voet.