Sonett-Forum

Normale Version: Waert dat de rechters my volcommen recht eens deden,
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Waert dat de rechters my volcommen recht eens deden,
Ick hadd' u ooghen schoon langh' in t'ghedingh ghestelt;
Om het claer onghelijck, overlast en ghewelt,
Dat sy van dagh tot dagh my aen-doen sonder reden.

Want het is blijckelijck, dat sy my noynt in vreden
En hebben laeten zijn; maer eenpaerigh ghequelt
Met vier, waeter en windt: en in ste van vergheldt
Van mijnen trauwen dienst, met druck en anxst bestreden.

Ick sou noch boven dien, waert dat sulcx waere noot,
Wel met Cupido self doen tuyghen, en de Doot,
Dat sy my hulpeloos wel meynden te doen sterven.

Maer weet ghy wat ick vrees'? dat die twee ooghen schoon
Buyten al mijn ghelijck, mijn recht en mijn vertoon
Den Rechter mochten oock wel winnen en bederven!