Sonett-Forum

Normale Version: Tot sulcken grootheydt sal Amstelredam noch komen,
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Tot sulcken grootheydt sal Amstelredam noch komen,
Dat sy in treff'lijckheyd sal overwinnen Romen
In deftigheyd van Raed, in Mannelijck gewelt.
In Ooreloghs-beleyd, in Machtigheyd van gelt.

Dat haer geblasen Faem sal snorren door de VVolcken,
En dreygen met ontsagh de wijt-gelegen volcken,
De Geel en Swarte-Moor, de Turck en Persiaen,
Die sal haer mogentheydt om hulpe smeecken aen,

En onder handelingh met haer als vrienden plegen
Met Wissel, of met Waer, nae dattet komt gelegen,
En doen gelijckelijck af-breuck en weder-stant

Den Spaengiaert, vyandt van ons waerdigh Vaderlandt,
Al door 't bestieren van Godes voorsienicheden,
En 't heerelijck beleydt der Staten onser Steden.