Sonett-Forum

Normale Version: Eer-Dicht
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Waer zyt ghy Romen met u Dichten? ô Athenen!
VVarwaerts verschuyld ghy u? wel hoe! sydy bedeest?
Verschijnd, en komt her-voor; met aendacht singt en leest
Dit soet-vloeyend' Gerijm, 't geen wy u niet ontlenen.

Bejaerde Grysaerts, die de lust niet is verdwenen
Om 't lieffelijck Gesang te uyten, en u Geest
Te senden hooger als oyt sterflyckx is geweest:
Hier vind ghy stof, ja meer, ja meer als ghy sult meenen.

Ghy Nimphjes van ons Eeuw, u noodigh ick, met een,
Om met dijn Minnaers aen de Groote Bron te rusten,
En daer u Zieltjes eens te laven, en verlusten

Met Minnelijck Gesangh, of Boertigh Ongemeen.
Vraeght niet wie dat u nood, 't is brero een Hollander,
Der Rijm'ren pronck, die was, is, en blijft sonder ander