Sonett-Forum

Normale Version: Comt ghy Leer-gierge, komt, vvild noch van Breedroo leeren
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Comt ghy Leer-gierge, komt, vvild noch van Breedroo leeren
't Geen u sin-rijkigh streckt tot stichting en vermaack,
Doorsiet zijn kloeck Vernuft en vloeijend Rijm, is Baack
Boven veel and're die door Studi hun beweren.

Daerom hy vvaerdigh is den Lauren-Krans der eeren,
Al is schoon 't Rif verhuyst, hier klinckt zijn duytsche spraack,
Die d' Echo vaack na-bootst her halende de saack
Zijns vvijdt-beruchte re'en, die tuyghen 't Kan verkeeren.

Verkeert so is 't met dees Poët van onse tijd,
Niet twijflend' dat hy hem in d'hooghste vvaard verblijd,
Daer veel Poëten noch hun meeste glory derven.

Hy is ons uyt 't gesicht met 't Lichaem, maar den Geest
Van yder vverd bekend, die zijne wercken leest,
Dies sal by ons zijn Naam noch Lof hier nimmer sterven.