Sonett-Forum

Normale Version: In dien der liefdens kunst, hier twee gedeelde herten
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
In dien der liefdens kunst, hier twee gedeelde herten
Can t'samen lasschen vast, end' splissen dicht by een
Waerom en bindt hy niet mijn herte met de gheen
Die mijn begeerte voet, met krancksinnige smerten?

De blauwen Hemel die met Phoebus goude stralen
Daaghs 't lage Vlac verciert, met haar blijt aengesicht
En schimmerbleke torts, die snachts de aart verlicht
Die nood' ick om te sien het eynde van mijn qualen,

In dien het droeve lot, of 't wanckelijcke raack9
Mijn gheluck soo verstoort dat ick in deze saack
Mis mijn gewenste lust, so 'tmy nu schijnt te drieghen

Ic sal gaen schuwen flucx, het vrolijc klaar aenschijn
Van al die lichten schoon, die op d' Aerdbodem syn,
Om in de Helle swart, mistroostelijck te vlieghen