Sonett-Forum

Normale Version: Łužycy
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Łužycy


Lej! Mocnje twoju sławił swětu mě som rolu.
Twoj wobraz tkali su wše mysli mě kaž z ruki.
Wěnc chwalby platł som pśez wše lěse, pola, łuki
a chwalił tebje som ja z gorami a z golu.

Płac z bratšom mě jo cesto był, gaž z gorkej bolu
som z harfy wabił zachadnosći tužne stuki;
gaž k njebju wołach, zněchu mě kaž zwonow zuki
wše tšuny. Twoj som z ruku, wutšobu a wolu!

Nejmocnjej napołń pak a spinaj na spew gjarźe
mě, tšuna, něnto se, až z wichorowej mocu
wot Lubina až k Błotam zašumi głos twarźe:

Stań, lud moj serbski, stań! Źarž zwěrnosć k rěcy swojej
a šćitaj derbstwo serbojske pśed smjertnej nocu!
Stań k źěłu, pokaž ako lud se w mocy młodej!