Sonett-Forum

Normale Version: Worjołej
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Worjołej

Mój worjoło, to bědne běchu časy,
Hdyž z lesću jachu će a do ćmy spnychu -
Střas z křidłow nóc! Kiž skóncować će chcychu,
Su do ćmy bjezdna zwjazani kaž djasy.
Drje wuzespinać móžachu na pasy
Ći křidłow móc a kamjeń walić k dychu
A rozcychnować hordych pjerjow pychu,
Nic khrobłosć pak a krew´ a krutosć rasy -
Leć do hór nět' a z duchom móc a jasnosć
Pij, kotraž ćece z njebjeskeho stoła,
A z hwězdow sebi do pjerjow pleć krasnosć!
Staj na wjeŕch horow swojej' sławy krónu
A z horda zanjes do palčikow doła:
Stó móc ma w pjasći, sčinić ze mnje - wrónu?!